Форд радио код - V/M серии

Форд радио код - V/M серии

Калкулатор на код за отключване на радио Ford M & V

Моля въведете валиден сериен номер! Например M123456 или V123456
100% РАБОТЕЩ 100% БЕЗПЛАТЕН
5/5
297 отзиви

Намиране на сериен номер

Метод 1: Изкарване на серийния номер на екрана на радиото

Форд радио код - V/M серии

Натиснете и здръжте ботоните 1 и 6 едновременно. Радиото ще започне да показва информация на екрана. Серийния номер за почва с M или V и след него има точно 6 цифри.

Форд радио код - V/M серии Форд радио код - V/M серии Форд радио код - V/M серии

Ако не се появи, натиснете и задръжте 2 и 6. Ако и това не помогне применете на метод 2

Метод 2: Взимане на серийния номер от гърба на радиото

Форд радио код - V/M серии Форд радио код - V/M серии Форд радио код - V/M серии Форд радио код - V/M серии Форд радио код - V/M серии Форд радио код - V/M серии

Серийния номер се намира на гърба на радиото. Серийния номер за почва с M или V и след него има точно 6 цифри.

Как да въведем код за радио на форд

Форд радио код - V/M серии

Започнете да въвеждате кофа когато видите 4 хоризонтални черти на екрана.Ако видите думата "wait", трябва да оставите радиото включено за до 1 час, което ще позволи нулирането на радиото. Ако Lock 10 е на екрана, просто натиснете и задръжте предварително зададения бутон 6, докато включите радиото, това ще ви даде 3 последни опита да въведете правилния код.

Стъпки за добавяне на код:

  • Натиснете 1 неколкократно за първата цифра от вашия код.
  • Натиснете 2 неколкократно за първата цифра от вашия код.
  • Натиснете 3 неколкократно за първата цифра от вашия код.
  • Натиснете 4 неколкократно за първата цифра от вашия код.
  • След като сте видели кода, натиснете и задръжте бутона с цифра 5, докато не чуете звуков сигнал за потвърждение.

Заключено радио на форд

Ако на дисплея се показва "LOCKED 13", неправилното декодиране е въведено твърде много пъти и системата е напълно заключена. Ако случаят е такъв, единствената възможност е да отидете директно до представителство на Ford или да смените самото устройство с друго.

Този сайт не носи отговорност за грешен код. Използвайте го на собствена отговорност.